Polar

POLAR

 

En illustration jag skapade för en fiktiv posterkampanj för WWF’s faddermedlemskap. Jag ville utforska hur mina illustrationer skulle fungera i denna typ av sammanhang, då det är något jag gärna skulle arbeta med i framtiden eftersom miljö/natur och djurfrågor ligger mig nära till hjärtat. Texten är lånad från WWF’s hemsida, under sidan Bli Isbjörnsfadder.