ÒIR DÌNEASAIR WHISKY CONCEPT

Koncept för ett fiktionellt märke av single malt Scotch Whisky kallat “òir dìneasair”. Dinosaurierna syftar till Whiskyns ålder/hur länge den lagrats och varje årgång har en egen illustration/dinosaurieart.