MODERNA MUSEET UTSTÄLLNING

 

Koncept för hemsida till utställningen “Samtida svensk fotografi” vid Moderna Museet i Stockholm. Utställningen skulle upplevas i VR, så att betraktaren kan se sig omkring i fotografierna.