GELATINE

Lekfull illustration baserad på hur jag som barn tolkade och visualiserade hur gelatin, som utvinns ur animaliska produkter, kokas ur ben.