Degree project

Degree project

 

 

I “Tänk bara på jordgubbar” har jag visuellt undersökt samband mellan konstnärlighet och psykisk ohälsa. Inspirerad av troper som ”den deprimerade konstnären” och ”det galna geniet” har jag genom mina egna erfarenheter och tankar kring ämnet undersökt hur psykisk hälsa påverkar den kreativa processen och det konstnärliga uttrycket. Detta resulterade i en samling publikationer utförda i olika trycktekniker, som vardera representerar olika delar – eller kapitel – av min research, mitt undersökande och mina känslor. 

 

You cannot copy content of this page