KRÅKAN

 

Illustration och skiss på uppslag ur en bok om en pojke som kallas Kråkan.